האתר של קונה : www.kone.com
מכון התקנים הישראלי : www.sii.org.il/
משרד העבודה לבעלי מעלית חדשה : www.moital.gov.il
התאחדות התעשיינים בישראל : www.industry.org.il
מכון הייצוא הישראלי : www.export.gov.il
בודקי מעליות – משרד העבודה :
www.moital.gov.il