הוראות

http://www.isralift.co.il/wp-content/uploads/2016/11/דף-הוראת-קבע.jpg
(יש למלא את הטופס בפרטי המעלית, קוד מוסד– 1086 , להחתים את הבנק ולהחזיר אלינו את הספח התחתון)