צמפיון מוטורס

צ'מפיון מוטורס

2013

שנת בנייה

ברוך הירש 25, בני ברק כתובת
בניין משרדים ייעוד
160 m גובה
44

מס' קומות

15

מס' מעליות