ריץ קרלטון

מלון ריץ' קרלטון, מרינה הרצליה

2013

שנת בנייה

השונית 2, הרצליה כתובת
מלון ייעוד

60 מ'

גובה

12 בכל מגדל

מס' קומות

12

מס' מעליות