מגדלי בסר תל אביב

מגדל בסר ת"א

2017

שנת בנייה

יגאל אלון 76, ת"א כתובת
בניין משרדים ומסחר ייעוד

165 מטר

גובה

40 בכל מגדל

מס' קומות

32

מס' מעליות